MENU

BAI YA QI LAN

RARE ORCHID
WULONG
ORGANIC

Pinghe, Zhangzhou, Fujian, China

...

AROMA
...
TASTE
...

CULTIVAR: Bai Ya Qi Lan
HARVEST: Spring, 2023

RARE ORCHID FRAGRANCE WULONG CHA

ORIGIN
...

ORGANOLEPTICS
...